top of page

La nostra història

Els primers habitants de Rubí es remeten a la prehistòria, però va ser en època ibèrica quan es va consolidar un nucli poblat al Turó de Can Fatjó. Durant l'època romana es pobla el territori i apareixen un munt de vil·les rurals on es conrearà principalment la vinya.

L'any 986 es troba la primera referència escrita de la nostra ciutat: Rivo Rubeo. Rubí era un petit nucli habitat en època mitja que va anar creixent a poc a poc i que comptava amb nombroses masies.

 

A partir del segle XVII la producció de vi a Rubí es consolida. Durant el segle XIX, la zona de la Riera viu l'aparició de les fàbriques tèxtils que a poc a poc van traient protagonisme a la vida rural.

 

Al segle XX Rubí té una activitat econòmica molt intensa que es veu augmentada amb l'arribada del tren el 1918.

 

La ciutat rep diverses onades migratòries que s'intensifiquen als anys 60. El 1962 es viu la tragèdia de la rierada, fet que, entre d'altres, provoca l'aparició de nous barris i polígons industrials.

 

Actualment Rubí és una ciutat que té prop de 80.000 habitants i una gran oferta de serveis. La modernitat conviu amb el moviment associacionista i cultural que transmet les tradicions de generació en generació.

bottom of page